Optimální klima

Vlastnost prostředí - vzduchu, kdy jednotlivé složky - veličiny (teplota, vlhkost, chemické složení, tlak...) vykazují takové hodnoty, jejichž výsledkem je v souhrnu optimální klima. Klima může být optimální z konkrétního hlediska (z pohledu vlhkosti, teploty...), pro člověka nebo konkrétní účel.