adsorpční odvlhčování

Adsorpční odvlhčování je systém odvlhčování, při kterém se využívají dvě operační zóny...

V sušící zóně je vlhký vzduch z prostoru veden přes silikagelový rotor, který adsorbuje vlhkost obsaženou ve vzduchu. Vzduch je zpět do prostoru vyfukován suchý. V regenerační zóně je horký vzduch veden přes rotor, kde vysušuje silikagel a odvádí tak vlhkost potrubím ven.